Wiza

Utworzone: czwartek, 13, czerwiec 2013 / Podróż do Rosji
Tags: Wiza, Przepisy celne, Podróż do Rosji
Umowy międzynarodowe z lat 2007 oraz 2008 regulują prawo dotyczące przekraczania granicy Federacji Rosyjskiej przez obywateli Unii Europejskiej, w tym także przez Polaków. Oczywiście, by móc wyjechać do ... [ +++ ]